Confidențialitate


6. FIDELITATE. CONFIDENTIALITATE. PUBLICITATE

6.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/Comenzii si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Cumparatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Materialele oferite de furnizorul produsului, precum materiale promotionale sau informative (prezentări, desene, dimensiuni, coduri, specificaţii tehnice), condiţiile prezentului Contract, preţurile Bunurilor și Serviciilor precum și orice alte condiții comerciale propuse de către Vânzător sunt confidenţiale. Dacă accesul la informaţii va fi condiţionat de o parolă, Vanzatorul va transmite Cumparatorului parola respectivă, iar acesta este obligat, sub sancţiunea unei penalităţi de 10.000 euro, să nu divulge parola unei alte persoane. Vânzătorul va putea identifica și justificata o astfel de dezvăluire prin datele colectate de Vânzător în legatură cu utilizarea contului protejat de respectiva parolă, precum IP-ul, numarul de accesari, s.a. Orice transmitere a acestora către terţe persoane sau folosire fără acordul Cumparatorului, dă dreptul acestuia să pretindă Vanzatorului daune.

6.2. Este interzisă prezentarea sub marca ELRO SUBLIME HOME SRL a altor produse decât produsele livrate de Vânzător, precum si folosirea materialelor promotionale marca Sublime Home in alt interes decat acela de a promova Vanzatorul și Bunurile și Serviciile livrate de acesta.

6.3. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului, cu excepția cazurilor reglementate de lege,.

6.4. Mesajele ELRO SUBLIME HOME SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de ELRO SUBLIME HOME SRL. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

6.5. Prin inscrierea in baza de date ELRO SUBLIME HOME SRL, Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai ELRO SUBLIME HOME SRL: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care ELRO SUBLIME HOME SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc.